» Automatické otevírače oken
Automatické otevírače oken

Nabízíme výrobu a prodej automatických otevíračů oken s použitím pro skleníky, zimní zahrady, střešní okna a další využití.

Charakteristika:
Automatický otvírač oken pracuje na principu tepelné roztažnosti medií vlivem rozdílu teplot regulovaného prostoru. Jako náplň je použito ekologického media, které zaručuje dlouhodobý bezporuchový provoz a v případě havarie je šetrné k životnímu prostředí.

Praktické použití:
Automatický otvírač je určen pro použití všude tam,kde je třeba přímým větráním udržovat teplotu na určité výši. Je vhodný zejména pro automatické otvírání skleníkových,pařníkových oken,větracích oken místností i střešních oken. Po prvotním seřízení pracuje zcela automaticky.

Montáž:
Montáž otvírače je velmi jednoduchá. Jedinou podmínkou správné funkce otvírače je jeho svislá nebo šikmá poloha/min.40 st./a to pístnicí a seřizovací maticí dolů. Na pístnici i na tělese otvírače jsou úchytná oka. Oko na tělese se přichytí do úchytky na výklopném okně,oko na pístnici se otočně přichytí do úchytky na rámu okna,či k pevné opoře.Otvírač montujeme tak,aby při maximálním otevření okna byla pístnice vysunutá max.100mm. Pro otvírání okna s větším požadovaným zdvihem je tento otvírač možné zabudovat do pákového mechanizmu. Ani v tomto případě nesmí síla na pístnici otvírače překročit maximální dovolenou zdvihovou sílu. Zamontovaný otvírač nesmí být namáhán ohybem.

Seřízení:
Automatický otvirač seřizujeme takto: po zamontování do funkčního prostoru a popžadované teplotě pro otevírání/např.20st/:

1/je okno otevřené-povolíme seřizovací matici, aby se okno zavřelo nebo zbyla jen malá mezera.

2/je okno zavřeno-utáhneme seřizovací matici do minimálního nadzvednutí okna. Necháme asi 1/2 hod., aby se otvírač prohřál na okolní teplotu a seřízení překontrolujeme. Pro usnadnění seřízení mírně povytáhněte pístnici

Obdobně seřídíme otevírač vždy, když chceme změnit regulovanou teplotu.

Technické údaje:

délka otvírače................max.625 mm.......min.440 mm

doporučený pracovní zdvih......................0-100 mm

max.zdvihaná hmotnost..........................45 kg

zdvih při změně teploty o 1st.C.................6 mm vysunutí pístnice

maximální zdvih.........................................150 mm

doporučený rozsah teplot................... -5 st.C až 80 st.C

Automatický otvírač oken nesmí zmrznout,doporučujeme před zimou demontáž a uložení do doporučeného rozsahu teplot. Při zpětné montáži, povytáhnout píst,očistit od usazenin a natlakovat povytahováním pístu tam a zpět/3x/. Toto opatření zaručuje delší životnost a plnění záručních podmínek.

Výrobce neručí a záruka se nevztahuje na automatický zvedák poškozený neodborným zacházením a mechanickým poškozením. Min.1x ročně je zapotřebí setřít píst, aby se odstranily případné usazeniny za media.